Domácí násilí – Brutální video

Pod pojmem domácí násilí se většinou rozumí stupňující se opakované násilí fyzické, psychické či sexuální povahy mezi manželi nebo partnery. Problém domácího násilí však lze pojmout v jeho širším významu – rodinné násilí. Násilí v rodině totiž může mít různé konkrétní podoby od týrání a zanedbávání dětí přes trýznění seniorů až po zmíněné psychické a fyzické násilí mezi mužem a ženou. Domácí násilí zachycené videu tomto videu pochází z Litvy.
Domácí násilí brutální video se dostalo na veřejnost. Mlácení ženy mužem brutálním způsobem.

Domácí násilí - Brutální video

Pokračování příspěvku…