Přetížený náklad u oslího povozu

Když pojedete na chatu nebo do práce nikdy nenakládejte na svůj oslí povoz víc než máte v techničáku.
To Vám to může takhle dopadnout.